Återförsäljare     Kontakta oss

Laddningsplatstavla

Laddningsplatstavla

En laddningsplatstavla för att öka säkerheten vid batterihantering. Tavlan monteras enkelt på väggen och placeras på den plats som är avsedd för batteriladdning. Förutom de ingående delar som nämns nedan så innehåller tavlan viktiga instruktioner.
- Ögondusch flaska 200 ml
- Skyddsglasögon
- Skyddshandskar
- Syramätare

Fakta och bestämmelser:

* Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2, 3 § är arbetsgivaren skyldig att upprätthålla en bra och säker arbetsmiljö
* Laddning och service på batterier skall utföras på särskild angiven plats.
* P.g.a explosionsrisken skall laddningsplatsen alltid vara ventilerad.Vid överladdning bildas mycket vätgas och syrgas som tillsammans bildar s.k. knallgas.Knallgasen är lättantänd och kan orsaka en explosion.Syradimman som uppstår är farlig att andas in.
* Endast personal med goda kunskaper får utföra underhåll och service på batterier.

Teknisk data
Längd    540.0 mm
Bredd    460.0 mm

Pris: 1699:-

Kontakta oss
Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till er så snart som möjligt.
* Obligatoriska fält
Namn: *
Företag:
E-post: *
Telefon:
Meddelande: