Återförsäljare     Kontakta oss

Om oss - Stenborgs Truckar AB

Bolaget grundades 1970 av Wilhelm Stenborg som ett renodlat truckservice-företag. Bolaget kom i mitten av 70-talet i kontakt med Mitsubishi samt NYK/Nichiyu i Sverige och blev utrustningsverkstad till dåvarande generalagent.
1982 blev Stenborgs Truckar AB generalagent för Mitsubishi och NYK/Nichiyu.
1982 etablerades ett rikstäckande återförsäljarnät för försäljning samt service av produkterna.
I distriktet Stockholm / Mälardalen agerar Stenborgs även som återförsäljare. Huvudkontor med utrusningsverkstad är beläget i Stäket norr om Stockholm.
Företaget har idag ca 30 anställda varav ett tiotal fältservicetekniker med servicebil. Bolaget omsätter ca 50 miljoner årligen och har AAA i D&B-rating.

Affärsidé

Stenborgs Truckar AB ska genom att sälja/hyra ut nya och begagnade truckar, samt tillhandahålla service och reparation av kundens hela maskinpark, lösa kundernas materialhanteringsproblem.

Kvalitets-/miljöpolicy

Vi skall sälja nya och begagnade truckar, reservdelar till dessa samt serva, reparera och hyra ut truckar. Vi garanterar att de truckar vi säljer uppfyller godkända krav.
Detta skall vi göra på ett sådant sätt att kundernas krav, behov och förväntningar uppfylls på både produkter, tjänster och oss som företag.
Vi skall verka för hushållning med naturresurser och därmed bidraga till en uthållig utveckling. Detta arbete skall genomsyra produktkraven, alltifrån inköp till omhändertagande av förbrukad produkt.

Detta åstadkommer vi genom att:

 • Att arbeta enligt SS-EN ISO 9002 standarden.
 • Ansvarsfrågorna ska vara klart definierade och kända av all personal som utför arbete som påverkar kvaliteten på våra tjänster.
 • Personal som utför kvalitetspåverkande arbete alltid har utbildning/erfarenhet för de arbetsuppgifter han/hon skall utföra.
 • Arbeta med lokalt starka och kända återförsäljare.
 • Våra produkter, tjänster och vårt engagemang skall ge sådant intryck att kunden får förtroende för oss.
 • Vara anslutna till Repa, näringslivets system för återvinning av förpackningar.
 • Vara anslutna till Blybatteriretur i Sverige AB som producent som sköter redovisningen till Naturvårdsverket betr. försäljning och insamling av blybatterier.
 • Vara anslutna till SDAB, Svensk Däckåtervinning AB och genom dem rapportera och betala de avgifter till Naturvårdsverket man har som producent.
 • Avtala med oljelevarntörer om tömnning och destruktion av uppsamlade spilloljor.
 • Källsortera allt avfall.

Kvalitets-/miljömål för Stenborgs Truckar AB
Utifrån kvalitets-/miljöpolicyn formuleras mätbara och tidsbestämda mål.
Våra kvalitets/miljömål diskuteras och fastställs vid ledningens genomgång.
Sammanställningen av dessa mål finns arkiverade i pärm "ledningens genomgång" inne hos VD.
Vi använder oss av avvikelserapporter för att mäta att våra kvalitetsmål uppnåtts.
En sammanställning av dessa avvikelser görs 1 gång/år i form av stapeldiagram.
Denna sammanställning innehåller följande:

 • Kostnader
 • Jämförelse med föregående år

Vad gäller våra miljömål görs 1 gång/år en inventering av hur väl vi lyckats uppfylla dessa mål. Miljömålen sammanställs i form av rapport 1 gång/år.
Personalen delges resultatet vid personalmöte eller PM på anslagstavla.

 

 

 

Kontakta oss
Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till er så snart som möjligt.
* Obligatoriska fält
Namn: *
Företag:
E-post: *
Telefon:
Meddelande: